Начало

За повечето хора раздялата и загубата на партньор е травматично преживяване и период от живота. Всяка раздяла има своите психологически особености. Кризата която почти винаги следва има две страни – едната страна е мъчителна, тежка и трудна, а другата е позитивна и градивна, т.е. тя дава възможност на всеки да познае себе си по-добре, да има положителна представа за света и да продължава да се развива. Тази страница е създадена от група специалисти с единствената идея да помогнем на всеки преживял кризите, които наричаме с имената развод, раздяла и загуба, да започне да ги възприема като важен житейски урок, от който може да се взема поука или като начало на нов живот. Всеки петък вечер ние организираме срещи на група за взаимопомощ, водени от супервайзори с богат професионален опит - Лиляна Тръпчева и Веселин Сомлев, част от Център Алос. Лили е детски психолог, психотерапевт. Повече от десет години работи с деца и семейства, в период на криза, желание да се сдобият с дете, осиновяване, разсиновяване, разводи, проблемно поведение при децата, нарушена комуникация, терапия след поставени диагнози и много други. Веско е групов и индивидуален психотерапевт, който повече от десет години работи с хора, за които тревогата и страданието не отминават с причината за това, което ги е направило част от живота им.
Целта на тези срещи е да осъзнаете, че не сте сами, да споделите, да откриете вашето преживяване в друг, да откриете подкрепа и не на последно място да обърнем внимание на ролята на детето след раздялата – как да разговаряме с него, как да му обясним случилото се, как да му представим евентуален бъдещ партньор.
Нека се опитаме да приемем всяка ситуация от положителната страна и нека поставим началото на един качествено нов живот!