За водещите

Лиляна Тръпчева

Детско-юношески психолог, психотерапевт

Завършила е „Социална педагогика“, „Педагогика на девиантното поведение“ и “Детско–юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)” в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Членува в Дружеството на психолозите, Българска Асоциация по Психотерапия.

В хода на годините се е обучавала и развивала в методите на работа с арт-терапия, психодрама, психоаналитична психотерапия.

Работи с деца и семейства от 2004г. в отдел „Закрила на детето“, фондация „За нашите деца“, фондация „Екип“, арт-студио „ДеСтил”, фондация „Асоциация Анимус“, център „Алос”. Има опит като психолог, социален работник, обществен възпитател, обучител и консултатнт по редица проекти, насочени към консултиране и подкрепа на деца в риск и техните семейства, обучение на персонал на социални институции, арттерапия и др.

Консултира семейства във връзка с житейски кризи, през които преминават. Работи терапевтично с деца, при трудности с адаптация в детска градина, училище, чести конфликти с приятелския и семейния кръг, затруднена концентрация, агресивно поведение, самонаранявания, силни страхове, преживчни травматични ситуации и други.

Повече информация за нея може да откриете на: http://psinspiration.com/.

 

 

Веселин Сомлев

Експерт в областта на работата с хора. Консултант, обучител, психотерапевт. Учи психология в Нов Български Университет. Психодрама водещ, обучавал се във Фондация „Психотерапия“ 2000 и ИПП Хирон, водещ на психотерапевтични групи и обучителни групи за психодрама водещи.

Преминал две години в обучителната програма на Българско общество по аналитична психология. Част от Българско общество за лаканианска психоанализа, формиращ се като психоаналитик.

Има дългогодишен опит в областта на човешките ресурси, експерт в подбора и оценката на личността, оценката и развитието на потенциала, обучението и развитието. Създава и управлява търговско дружество предлагащо услуги в описаните сфери. Преминал и провеждал многобройни обучения свързани с управлението и мотивирането на екипи. Участвал в програмата на Фондация „Заедно в час“.

Членува в Българско дружество по психодрама и групова терапия. В практиката си развива и използва методи на работа с психодрама и психоаналитична психотерапия. Към момента работи като индивидуален и групов психотерапевт и е част от екипа на Център Алос.

Повече информация за него може да откриете на: http://consult.somlev.net.