Методи

Методите ни на работа са разнообразни и се фокусират към най-адекватните подходи за работа със съответната заявка.

 

Активни методи: можем да говорим, но можем и да действаме. Какво означава да действаме? Смисълът се съдържа в думата - всички възможности, които рамките и нормите на групата подкрепят са включени в работата ни. Активните методи придобиха популярност и употребата им се превърна в ежедневие за хората, работещи в сферата на психичното здраве. Хубавото при тях е, че е възможна неограничена адаптация за нуждите на работа и всяка индивидуална заявка.

 

Арт-терапия: изкуството е неограниченото поле на човешката креативност и е тясно свързано с всичко, което е вълнение в нас. Арт-терапията е специфичен подход за работа с психичното страдание и дава възможност онези неща, които ни е трудно или невъзможно да изразим с думи, да изразим така, както желаем най-силно. Поради това, арт-терапията е неограничено поле на възможности за работа със заявка така, както е безгранично и изкуството.

 

Психодрама: психодрамата е метод за работа в група. Съчетание от две течения на човешката мисъл: психоанализа и драма - театър. Методът дава възможност за изграждане на добавъчна реалност, в която всеки обект, емоция, мисъл, желание и страдание могат да присъстват независимо и видимо и това да даде възможност на човек да открие, преосмисли или промени тяхното съдържание и функции. Всичко това се случва през съ-преживяване, съ-чувствие, при-познаване и най-вече открито и спонтанно изследване на това, което причинява страданието.

 

Психоаналитична психотерапия: тук е мястото на езика, мястото на думите. Трудно постижима е консултативната или терапевтична работа и ефект без възможността да говорим! Да говорим за какво? За страданието, за тъгата, за загубата, за страха, за себе си, за другия? Езикът ни дава свободата да говорим за всичко! Психоаналитичната психотерапия използва тази наша човешка способност, за да обърне внимание на това, че в нещата които казваме има такива, които с времето се повтарят, ние се повтаряме. Именно в това повторение откриваме основите на страданието и пътищата за неговото преодоляване.