(В) Група (съм) за какво?

Често чувам въпросите: „Група, защо!?”; „Какво, очаква се да се откривам пред непознати?”; „Интересно ми е, но не искам да се ангажирам, това проблем ли е?”. Ако се опитам да отговоря, в повечето случаи мисля в посоката защо и за кого тези въпроси са повишаващи тревогата.  Това ме поставя в единствената позиция, която познавам – субективната. Затова отговарям: работя с и в групи 13 години. Групите са различни! Буквално! И не защото в едната методът е арт-терапия, в друга – психодрама, а в трета говорят, много! Различието им е в отражението на хората, които ги изграждат, носещи със себе си своя уникален опит (спомени), щастие и страдание и надежди за бъдещето. И тук идва основният въпрос: „С какво , времето което отделям да съм част от група ще ми помогне?” 

На кратко, Другият! „Другият” като обединяващ израз за всички значими (в спомените, възприятията и мечтите) хора в живота ми. Защо хора? Homo est animal sociale (Човекът е социално животно - Аристотел преди 2400 г.). Когато съм в група не съм сам в „разговорът” със себе си. Той се случва пред свидетели. Дали съм свидетел или свидетелствам ясно проличава в отражението на другите, групата. Така, в помещението събрало 10 човека се конструират две реалности за всеки.

Казано по друг начин, повдига се въпросът за реалността. В групата бързо се ориентираме (с помощта на нейните рамки – поверително и без-оценъчно), че всеки човек носи своя уникално субективна реалност. Често ставах свидетел на крайно противоположни и неразбираеми за мен позиции, които въпреки това, а може би и именно поради това променяха моята. Знаех, че в групата се променям, защото тя е в позиция на мое огледало, което е активен свидетел на разговорът, който водя със себе си. Отразява ме огледало от 9 съдби.  Хванато за ръка с „този мой разговор” групата отразява и моето страдание. От тук започва работата й! Така се поставя втория въпрос. Как и колко разкривам разговорът, който водя със себе си пред групата? Отговорът – колкото желая, колкото се налага, колкото понеса.  Той ни води до третия въпрос, този за дълга. Групата приема както желанието, така и нежеланието! Единственото необходимо за да съм част от нея или не е изборът ми. Така изградена, групата отразява реалността на всеки участник и  основно с нейна помощ, както и на водещите, човек има възможност  да реорганизира своята реалност, своя диалог. И особено онези негови части, причиняващи му страдание.

След развода е фокус група, защото в нея страданието и въпросите ни насочват към темата загуба, раздяла, партньор.

Веселин Сомлев